חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12501 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Allen, Clarence Mitchell

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12501
Print
Share
Clarence Mitchell
Allen
was born
on
28 ליולי 1875
,
Son of
Julia
Spanier
and
Michael Mitchel
Allen
,
died
on
5 לאפריל 1933
,
Images:
First name:
Clarence Mitchell
Surname:
Allen
Gender:
זכר
Date of birth:
28 ליולי 1875
Place of birth:
Hannover, Germany
Date of death:
5 לאפריל 1933
Place of death:
Philaelphia, USA
Events:
Event Type:
לידה
Description:
28 JUL 1875
Date:
28 ליולי 1875
Event place:
Hannover, Germany
Event Type:
פטירה
Description:
5 APR 1933
Date:
5 לאפריל 1933
Event place:
Philaelphia, USA
Age:
57
2 Attachments:
Missing image
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Allen, Clarence Mitchell
28 ליולי 1875
died
on
5 לאפריל 1933
28 ליולי 1875
Hannover, Germany
Philaelphia, USA
28 JUL 1875
Hannover, Germany
5 APR 1933
Philaelphia, USA
Spanier, Julia
Allen, Michael Mitchel
Allen, Lewis Spanier (Yehuda Bar Meir)
Allen, Grace Amelia
Allen, Clarence Mitchell
Hirschfelot, Bernadine
Spanier, Louis Levy Yehuda
Rosalie Rosa Berend
Allen, Lewis Jr.
Marks, Anne
Allen, Anna Florence
This information is based on family tree no. 12501 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Missing image
Allen, Michael Mitchel
Spanier, Julia
Allen, Clarence Mitchell
Spanier, Louis Levy Yehuda
Rosalie Rosa Berend
Allen, Lewis Jr.
Marks, Anne
Hirschfelot, Bernadine
Allen, Lewis Spanier (Yehuda Bar Meir)
Allen, Grace Amelia
Allen, Anna Florence