חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levy, Peter Michael

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12501
Print
Share
Peter Michael
Levy
was born
on
1909
,
Son of
and
,
died
on
1955
,
Images:
First name:
Peter Michael
Surname:
Levy
Gender:
זכר
Date of birth:
1909
Date of death:
1955
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1955
Date:
1955
Event Type:
לידה
Description:
1909
Date:
1909
2 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levy, Peter Michael
1909
died
on
1955
1909
1955
1909
Levy, Emil
Allen, Anna Florence
Levy, Eva
Levy, Edgar Friedrich
Levy, Wolfgang (Wolfy)
Levy, Peter Michael
Spanier, Julia
Allen, Michael Mitchel
Levy, Moritz
Ernestine Lewy
Levy, Ernst Moritz