חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 7681 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Pretto, Mozes

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7681
Print
Share
Mozes
Pretto
was born
Father of
Sara
Pretta - Pretto
,
,
Images:
First name:
Mozes
Surname:
Pretto
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Pretto, Mozes
Father of
Pretto, Mozes
Salom, Rachel
Pretta - Pretto, Sara
Pretto, Mozes
Salom, Rachel
This information is based on family tree no. 7681 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Pretta - Pretto, Sara