חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 7311 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Roffe, Judith

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7311
Print
Share
Judith
Roffe
was born
,
Images:
First name:
Judith
Surname:
Roffe
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Roffe, Judith
Roffe, Judith
Toledano, Osher
Roffe, Judith
Toledano, Osher
This information is based on family tree no. 7311 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.