חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Amar, Mordechai 6

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7311
Print
Share
Mordechai 6
Amar
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Mordechai 6
Surname:
Amar
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Amar, Mordechai 6
Amar, R'Abraham 3
Toledano, Myriam 14
Amar, Chalom 6
Amar, Simha 5
Amar, Heftsiba2
Amar, Michal 4
Amar, Rivka 7
Amar, Mordechai 6
Toledano, Rivka 13
Toledano, R'Shelomo6 (Tbeb)
Amar, R'Mordechai(2lits)
Cohen, Heftsiba1 (2elit)
Amar, Rac'hel 5