חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Livneh, Yehudah Aryeh (Joel)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Yehudah Aryeh (Joel)
Livneh
was born
Son of
Frank Meir
Löewenberg
and
Chaya Adeline Helen
Subar
,
Father of
Yael Noa
Livneh
,
Devorah Nechama
Livneh
,
Hananel Levi
Livneh
,
,
Images:
First name:
Yehudah Aryeh (Joel)
Surname:
Livneh
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Livneh, Yehudah Aryeh (Joel)
Father of
Löewenberg, Frank Meir
Subar, Chaya Adeline Helen
Livneh, Chaim Noah Herbert
Loewenberg, Aliza Rachel
Livneh, Yehudah Aryeh (Joel)
Kremer, Sara
Oppenheim, Malka Marilyn
Subar, Jehuda Leib (Julius)
Finkelstein, Augusta Shusha
Löewenberg, Ernst Lutwin
Öttinger, Margarete Zipporah
Livneh, Yael Noa
Livneh, Devorah Nechama
Livneh, Hananel Levi
Loewenberg, Naomi Chava
Livneh, Yehudah Aryeh (Joel)
Subar, Jehuda Leib (Julius)
Finkelstein, Augusta Shusha
Löewenberg, Ernst Lutwin
Öttinger, Margarete Zipporah
Kremer, Sara
Oppenheim, Malka Marilyn
Livneh, Chaim Noah Herbert
Loewenberg, Aliza Rachel
Loewenberg, Naomi Chava
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Livneh, Hananel Levi
Livneh, Devorah Nechama
Livneh, Yael Noa
Subar, Chaya Adeline Helen
Löewenberg, Frank Meir