חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Oberlander, Alice

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Alice
Oberlander
was born
on
14 לאפריל 1904
,
Daughter of
Rosalia
Dukesz
and
Samuel
Oberlander
,
Images:
First name:
Alice
Surname:
Oberlander
Gender:
נקבה
Date of birth:
14 לאפריל 1904
Place of birth:
Wien, Austria
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
14 APR 1904
Date:
14 לאפריל 1904
Event place:
Wien, Austria
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Oberlander, Alice
14 לאפריל 1904
14 לאפריל 1904
Wien, Austria
14 APR 1904
Wien, Austria
Dukesz, Rosalia
Oberlander, Samuel
Oberlander, Margarethe
Oberlander, Olga
Oberlander, Alice
Binshtok
Dukesz
Steinman, Julia
Oberlander, Nathan
Oberlander, Truda
Oberlander, Alice
Dukesz
Steinman, Julia
Oberlander, Nathan
Binshtok
Oberlander, Margarethe
Oberlander, Olga
Oberlander, Truda
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Oberlander, Samuel
Dukesz, Rosalia