חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Amit, Zvi

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Zvi
Amit
was born
Son of
Jacob Arie
Amit
and
Edna
Gavriely
,
Father of
Chava
Amit
,
Rachel Lea
Amit
,
Shimon Binyamin
Amit
,
Yaakov
Amit
,
Asher
Amit
,
Moshe
Amit
,
Zviya
Amit
,
Bashi
Amit
,
Sara
Amit
,
,
Images:
First name:
Zvi
Surname:
Amit
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Amit, Zvi
Father of
Amit, Jacob Arie
Gavriely, Edna
Amit, Ester Rivka
Amit, Rachel
Amit, Israel
Amit, Itay
Amit, Hadas
Amit, Zvi
Cohen, Shlomtziyon
Gavriely, Jacob
Gedalla, Bash - Batya
Amit, Haim Mordechai
Weizer, Chaya
Amit, Chava
Amit, Rachel Lea
Amit, Shimon Binyamin
Amit, Yaakov
Amit, Asher
Amit, Moshe
Amit, Zviya
Amit, Bashi
Amit, Sara
Amit, Neta
Amit, Zvi
Gavriely, Jacob
Gedalla, Bash - Batya
Amit, Haim Mordechai
Weizer, Chaya
Cohen, Shlomtziyon
Amit, Ester Rivka
Amit, Rachel
Amit, Israel
Amit, Itay
Amit, Hadas
Amit, Neta
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Amit, Sara
Amit, Bashi
Amit, Zviya
Amit, Moshe
Amit, Asher
Amit, Yaakov
Amit, Shimon Binyamin
Amit, Rachel Lea
Amit, Chava
Gavriely, Edna
Amit, Jacob Arie