חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Bilha

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Bilha
was born
Mother of
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Bilha
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Bilha
Mother of
Bilha
Peled, Avraham
Peled, Ido
Peled, Meirav
Peled, Uri
Peled, Rona
Bilha
Peled, Avraham