חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Peled, Ido

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Ido
Peled
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Ido
Surname:
Peled
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Peled, Ido
Bilha
Peled, Avraham
Peled, Meirav
Peled, Uri
Peled, Ido
unknown
Boimfeld, Aharon
Arav, Rachel
Peled, Rona