חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13434 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Solowiejczyk, Carly

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13434
Print
Share
Carly
Solowiejczyk
was born
Daughter of
Leon
Solowiejczyk
and
Pauline
Zamek
,
Mother of
Zevi
Namdar
,
Dina
Namdar
,
Racheli
Namdar
,
Chana
Namdar
,
,
Images:
First name:
Carly
Surname:
Solowiejczyk
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Solowiejczyk, Carly
Mother of
Solowiejczyk, Leon
Zamek, Pauline
Solowiejczyk, Eli
Solowiejczyk, Simi
Solowiejczyk, Alissa
Solowiejczyk, Carly
Namdar, Levi
Zamek, Sam
Lederman, Adele
Sejwacz, Rosa
Solowiejczyk, Wolf
Namdar, Zevi
Namdar, Dina
Namdar, Racheli
Namdar, Chana
Solowiejczyk, Rachel
This information is based on family tree no. 13434 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Namdar, Chana
Namdar, Racheli
Namdar, Dina
Namdar, Zevi
Zamek, Pauline
Solowiejczyk, Leon
Solowiejczyk, Carly
Zamek, Sam
Lederman, Adele
Sejwacz, Rosa
Solowiejczyk, Wolf
Namdar, Levi
Solowiejczyk, Eli
Solowiejczyk, Simi
Solowiejczyk, Alissa
Solowiejczyk, Rachel