חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13434 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zamek, Pauline

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13434
Print
Share
Pauline
Zamek
was born
Daughter of
Sam
Zamek
and
Adele
Lederman
,
Mother of
Eli
Solowiejczyk
,
Simi
Solowiejczyk
,
Carly
Solowiejczyk
,
Alissa
Solowiejczyk
,
Rachel
Solowiejczyk
,
,
Images:
First name:
Pauline
Surname:
Zamek
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zamek, Pauline
Mother of
Zamek, Sam
Lederman, Adele
Zamek, Pauline
Solowiejczyk, Leon
Solowiejczyk, Eli
Solowiejczyk, Simi
Solowiejczyk, Carly
Solowiejczyk, Alissa
Solowiejczyk, Rachel
This information is based on family tree no. 13434 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Solowiejczyk, Rachel
Solowiejczyk, Alissa
Solowiejczyk, Carly
Solowiejczyk, Simi
Solowiejczyk, Eli
Lederman, Adele
Zamek, Sam
Zamek, Pauline
Solowiejczyk, Leon