חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13433 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Tzeitel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13433
Print
Share
Tzeitel
was born
Mother of
Lev
,
Sonya
,
,
Images:
First name:
Tzeitel
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Tzeitel
Mother of
Tzeitel
Kogan, Solomon
Kogan, Lev
Kogan, Sonya
Tzeitel
Kogan, Solomon
This information is based on family tree no. 13433 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Kogan, Sonya
Kogan, Lev