חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13432 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levinson, David (the blind)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13432
Print
Share
David (the blind)
Levinson
was born
Son of
Rivka
Teitelker
and
Gilya
Levinson
,
Father of
Polina
Farberov
,
,
Images:
First name:
David (the blind)
Surname:
Levinson
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levinson, David (the blind)
Father of
Teitelker, Rivka
Levinson, Gilya
Levinson, Samuil
Levinson, David (the blind)
Liza
Feige
Teitelker, David
Farberov, Polina
Levinson, Yulia
This information is based on family tree no. 13432 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Levinson, Gilya
Teitelker, Rivka
Farberov, Polina
Levinson, David (the blind)
Feige
Teitelker, David
Liza
Levinson, Samuil
Levinson, Yulia