חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13432 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן תמר, איל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13432
Print
Share
איל
בן תמר
was born
Son of
דוד
בן תמר / טייטלקר
and
צביה
הרשקו / בן צבי
,
Images:
First name:
איל
Surname:
בן תמר
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן תמר, איל
בן תמר / טייטלקר, דוד
הרשקו / בן צבי, צביה
בן תמר, שושנה / שושי
בן תמר, אסף
בן תמר, איל
הרשקו / בן צבי, מרדכי
חיה קלרה
Sarah Bella
Teitelker, Yaakov Avraham
בן תמר, שרה
This information is based on family tree no. 13432 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הרשקו / בן צבי, צביה
בן תמר / טייטלקר, דוד
בן תמר, איל
הרשקו / בן צבי, מרדכי
חיה קלרה
Sarah Bella
Teitelker, Yaakov Avraham
בן תמר, שושנה / שושי
בן תמר, אסף
בן תמר, שרה