חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Belfer, Leon

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13435
Print
Share
Leon
Belfer
was born
Father of
Juana
Belfer
,
Abraham
Belfer
,
,
Images:
First name:
Leon
Surname:
Belfer
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Belfer, Leon
Father of
Belfer, Leon
Rosa
Belfer, Juana
Belfer, Abraham
Belfer, Leon
Rosa
This information is based on family tree no. 13435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Belfer, Abraham
Belfer, Juana