חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gotlib, Tzalel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13435
Print
Share
Tzalel
Gotlib
was born
Father of
Ana Esther
Gotlib
,
,
Images:
First name:
Tzalel
Surname:
Gotlib
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gotlib, Tzalel
Father of
Gotlib, Tzalel
Schwartzman, Enriqueta
Gotlib, Ana Esther
This information is based on family tree no. 13435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gotlib, Ana Esther
Gotlib, Tzalel
Schwartzman, Enriqueta