חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלקאים-אלקיים, שלמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
שלמה
אלקאים-אלקיים
was born
Son of
עלייא
בת רבי אברהם
and
יצחק
לקאים-אלקאים -האילם
,
Father of
חיים - בן מיסא
אלקיים - אלקאים
,
צולטנה
אלקיים
,
,
Images:
First name:
שלמה
Surname:
אלקאים-אלקיים
Gender:
זכר
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
תרודאנת - מרוקו
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלקאים-אלקיים, שלמה
Father of
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
בת רבי אברהם, עלייא
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק
אלקאים, שמעיה
אלקאים-אלקיים, שלמה
מרים- לאלא ממו
בת רבי אברהם, רבי אברהם
אלקאים, שמעיה -בן משה
אלקיים - אלקאים, חיים - בן מיסא
אלקיים, צולטנה
אלקאים-אלקיים, שלמה
בת רבי אברהם, רבי אברהם
אלקאים, שמעיה -בן משה
מרים- לאלא ממו
אלקאים, שמעיה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אלקיים, צולטנה
אלקיים - אלקאים, חיים - בן מיסא
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק
בת רבי אברהם, עלייא