חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עמר, רבקה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
רבקה
עמר
was born
Daughter of
אברהם
עמר
and
צולטנה
אלקיים
,
Mother of
נאור
אלקיים - אלקאים
,
משה
אלקיים - אלקאים
,
,
Images:
First name:
רבקה
Surname:
עמר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עמר, רבקה
Mother of
עמר, אברהם
עמר, רבקה
אלקיים - אלקאים, יצחק -איציק-בן מיצי
מרים- לאלא ממו
אלקאים-אלקיים, שלמה
אלקיים - אלקאים, נאור
אלקיים - אלקאים, משה
אלקיים, צולטנה
עמר, רבקה
מרים- לאלא ממו
אלקאים-אלקיים, שלמה
אלקיים - אלקאים, יצחק -איציק-בן מיצי
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אלקיים - אלקאים, משה
אלקיים - אלקאים, נאור
אלקיים, צולטנה
עמר, אברהם