חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עייאש, רחל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
רחל
עייאש
was born
Daughter of
אברהם
עייאש
,
Mother of
מרדכי
חתואל
,
עישה
חתואל
,
חנינה
חתואל
,
שמחה
חתואל
,
,
Images:
First name:
רחל
Surname:
עייאש
Gender:
נקבה
Place of birth:
תיות -מרוקו
Place of death:
תיות -מרוקו
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
תיות -מרוקו
Event Type:
לידה
Event place:
תיות -מרוקו
0 Attachments: