חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שבת, רחל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
רחל
שבת
was born
Daughter of
עלייא
אלקיים
and
מרדכי
שבת
,
Images:
First name:
רחל
Surname:
שבת
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שבת, רחל
אלקיים, עלייא
שבת, מרדכי
שבת, רחל
ערמה, שמעיה שלום
אלקאים, שמעיה
חתואל, עישה
שבת, אסתר
שבת, רחל
אלקאים, שמעיה
חתואל, עישה
ערמה, שמעיה שלום
שבת, אסתר
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שבת, מרדכי
אלקיים, עלייא