חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of חתואל, אברהם

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
אברהם
חתואל
was born
Father of
מרדכי
חתואל
,
עישה
חתואל
,
חנינה
חתואל
,
שמחה
חתואל
,
,
Images:
First name:
אברהם
Surname:
חתואל
Gender:
זכר
Place of birth:
תיות -מרוקו
Place of death:
תיות - מרוקו
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
תיות - מרוקו
Event Type:
קבורה
Event place:
תיות -מרוקו
Event Type:
לידה
Event place:
תיות -מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of חתואל, אברהם
Father of
תיות -מרוקו
תיות - מרוקו
תיות - מרוקו
תיות -מרוקו
תיות -מרוקו
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
חתואל, אברהם
עייאש, רחל
חתואל, מרדכי
חתואל, עישה
חתואל, חנינה
חתואל, שמחה
חתואל, אברהם
עייאש, רחל