חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רופא, רבקה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
רבקה
רופא
was born
Mother of
סתריה-אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
שלמה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
,
Images:
First name:
רבקה
Surname:
רופא
Gender:
נקבה
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Place of death:
זכרון יעקב - ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
זכרון יעקב - ישראל
Event Type:
לידה
Event place:
רבאט - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רופא, רבקה
Mother of
רבאט - מרוקו
זכרון יעקב - ישראל
זכרון יעקב - ישראל
רבאט - מרוקו
רופא, רבקה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יוסף
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סתריה-אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שלמה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שלמה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, סתריה-אסתריה
רופא, רבקה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יוסף