חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מניה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
מניה
was born
Mother of
יוסף
,
,
Images:
First name:
מניה
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מניה
Father of
מניה
ברז"ק, יהודה
ברז"ק, יוסף
מניה
ברז"ק, יהודה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
ברז"ק, יוסף