חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בת רבי אברהם, רבי אברהם

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
רבי אברהם
בת רבי אברהם
was born
Son of
רבי מימון
בת רבי אברהם
,
Father of
עלייא
בת רבי אברהם
,
,
Images:
First name:
רבי אברהם
Surname:
בת רבי אברהם
Gender:
זכר
Place of birth:
תיות - מרוקו
Place of death:
תיות - מרוקו
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
תיות - מרוקו
Event Type:
לידה
Event place:
תיות - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בת רבי אברהם, רבי אברהם
Father of
תיות - מרוקו
תיות - מרוקו
תיות - מרוקו
תיות - מרוקו
בת רבי אברהם, רבי מימון
בת רבי אברהם, רבי אברהם
בת רבי אברהם, עלייא
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בת רבי אברהם, עלייא
בת רבי אברהם, רבי מימון
בת רבי אברהם, רבי אברהם