חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ריבקוף, רוברט

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
רוברט
ריבקוף
was born
Son of
ברוך דוד-דיויד
ריבקוף
and
ריסל -רחל
,
Images:
First name:
רוברט
Surname:
ריבקוף
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ריבקוף, רוברט
ריבקוף, ברוך דוד-דיויד
ריסל -רחל
ריבקוף, אברהם -אייב
ריבקוף, גולדי
ריבקוף, רוברט
Gubman, Dina
שולמן, מרים
פארקנסקי, יעקב זאב
ריבקוף, אברהם
מלכה
ריבקוף, הלן
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ריסל -רחל
ריבקוף, ברוך דוד-דיויד
ריבקוף, רוברט
שולמן, מרים
פארקנסקי, יעקב זאב
ריבקוף, אברהם
מלכה
Gubman, Dina
ריבקוף, אברהם -אייב
ריבקוף, גולדי
ריבקוף, הלן