חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
was born
on
1866
,
Son of
אסתריה
אשכנזי
and
שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
Father of
יוסף
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
מסעוד-פרוספר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
שמואל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
אסתר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
דוד
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
חגי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
משה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
,
Images:
First name:
יהודה
Surname:
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
Gender:
זכר
Date of birth:
1866
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Place of death:
רבאט - מרוקו
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
ח' אדר א' תשי"ט 16/02/1959
Event place:
רבאט - מרוקו
Cause:
טבעי / זקנה
Event Type:
לידה
Description:
1866
Date:
1866
Event place:
רבאט - מרוקו
2 Attachments:
Missing image
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
1866
Father of
1866
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
ח' אדר א' תשי"ט 16/02/1959
רבאט - מרוקו
1866
רבאט - מרוקו
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
בן הראש - בן הרוש, פריחה
בן הראש - בן הרוש, יעקב
בן הראש - בן הרוש, אליהו
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש, חנה
בן הראש - בן הרוש, אברהם
בן הראש - בן הרוש, שמחה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
אורי -אשכנזי, רבי יצחק
זוהרה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יוסף
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מסעוד-פרוספר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אסתר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, דוד
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חגי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, משה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Missing image
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, משה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חגי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, דוד
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אסתר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמואל
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מסעוד-פרוספר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יוסף
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יהודה
אורי -אשכנזי, רבי יצחק
זוהרה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש, פריחה
בן הראש - בן הרוש, יעקב
בן הראש - בן הרוש, אליהו
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש, חנה
בן הראש - בן הרוש, אברהם
בן הראש - בן הרוש, שמחה