חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מרים- לאלא ממו

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
מרים- לאלא ממו
was born
Mother of
חיים - בן מיסא
,
צולטנה
,
,
Images:
First name:
מרים- לאלא ממו
Gender:
נקבה
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
תרודאנת - מרוקו
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
Event Type:
לידה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מרים- לאלא ממו
Mother of
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
מרים- לאלא ממו
אלקאים-אלקיים, שלמה
אלקיים - אלקאים, חיים - בן מיסא
אלקיים, צולטנה
מרים- לאלא ממו
אלקאים-אלקיים, שלמה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אלקיים, צולטנה
אלקיים - אלקאים, חיים - בן מיסא