חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלקיים, שמעיה נאור

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
שמעיה נאור
אלקיים
was born
Son of
יצחק
אלקיים
and
רוית
ברז"ק
,
Images:
First name:
שמעיה נאור
Surname:
אלקיים
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלקיים, שמעיה נאור
אלקיים, יצחק
ברז"ק, רוית
אלקיים, אביתר
אלקיים, שמעיה נאור
מרסדס
ברז"ק, יוסף
אבוטבול, חנה
אלקיים, שמעיה
אלקיים, ענבל
אלקיים, שמעיה נאור
מרסדס
ברז"ק, יוסף
אבוטבול, חנה
אלקיים, שמעיה
אלקיים, אביתר
אלקיים, ענבל
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברז"ק, רוית
אלקיים, יצחק