חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלקאים, שמעיה -בן משה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
שמעיה -בן משה
אלקאים
was born
Son of
משה-תועפות ראם
קאיים - אלקאים
,
Father of
יצחק
לקאים-אלקאים -האילם
,
,
Images:
First name:
שמעיה -בן משה
Surname:
אלקאים
Gender:
זכר
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
תרודאנת - מרוקו
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלקאים, שמעיה -בן משה
Father of
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
קאיים - אלקאים, משה-תועפות ראם
אלקאים, שמעיה -בן משה
קאים - לקאים, שמעיה - אבי משה
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק
אלקאים, שמעיה -בן משה
קאים - לקאים, שמעיה - אבי משה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
לקאים-אלקאים -האילם, יצחק
קאיים - אלקאים, משה-תועפות ראם