חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלקיים - אלקאים, יעקב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
יעקב
אלקיים - אלקאים
was born
Son of
חנינה
ליברטי
and
חיים - בן מיסא
אלקיים - אלקאים
,
Images:
First name:
יעקב
Surname:
אלקיים - אלקאים
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלקיים - אלקאים, יעקב
ליברטי, חנינה
אלקיים - אלקאים, חיים - בן מיסא
אלקיים - אלקאים, יצחק
אלקיים - אלקאים, שלמה
אלקיים - אלקאים, שמעיה
אלקיים - אלקאים, יעקב
ליברטי, יעקב - עכאן למרכשי
מרים- לאלא ממו
אלקאים-אלקיים, שלמה
אלקיים - אלקאים, מסעודה
אלקיים - אלקאים, יעקב
ליברטי, יעקב - עכאן למרכשי
מרים- לאלא ממו
אלקאים-אלקיים, שלמה
אלקיים - אלקאים, יצחק
אלקיים - אלקאים, שלמה
אלקיים - אלקאים, שמעיה
אלקיים - אלקאים, מסעודה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אלקיים - אלקאים, חיים - בן מיסא
ליברטי, חנינה