חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קאים - לקאים, שמעיה - אבי משה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
שמעיה - אבי משה
קאים - לקאים
was born
Son of
יצחק בן עמרם
קאים - לקאים
,
Father of
משה-תועפות ראם
קאיים - אלקאים
,
,
Images:
First name:
שמעיה - אבי משה
Surname:
קאים - לקאים
Gender:
זכר
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
תרודאנת - מרוקו
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קאים - לקאים, שמעיה - אבי משה
Father of
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
תרודאנת - מרוקו
קאים - לקאים, יצחק בן עמרם
קאים - לקאים, שמעיה - אבי משה
קאים - לקאים, עמרם
קאיים - אלקאים, משה-תועפות ראם
קאים - לקאים, שמעיה - אבי משה
קאים - לקאים, עמרם
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קאיים - אלקאים, משה-תועפות ראם
קאים - לקאים, יצחק בן עמרם