חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מוריס

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
מוריס
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
was born
Son of
יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
Images:
First name:
מוריס
Surname:
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מוריס
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מוריס
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אהרון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, מוריס
אשכנזי, אסתריה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, שמעון
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אהרון
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק