חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ליברטי, חנינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
חנינה
ליברטי
was born
on
1929
,
Daughter of
יעקב - עכאן למרכשי
ליברטי
,
Mother of
יצחק
אלקיים - אלקאים
,
יעקב
אלקיים - אלקאים
,
שלמה
אלקיים - אלקאים
,
שמעיה
אלקיים - אלקאים
,
מסעודה
אלקיים - אלקאים
,
,
Images:
First name:
חנינה
Surname:
ליברטי
Gender:
נקבה
Date of birth:
1929
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
ירושלים -ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
ח אלול תשע"ב -26/82012
Event place:
ירושלים -ישראל
Cause:
טבעי / זקנה
Event Type:
קבורה
Event place:
גבעת שאול ירושלים
Event Type:
לידה
Description:
1929
Date:
1929
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ליברטי, חנינה
1929
Mother of
1929
תרודאנת - מרוקו
ירושלים -ישראל
ח אלול תשע"ב -26/82012
ירושלים -ישראל
גבעת שאול ירושלים
1929
תרודאנת - מרוקו
ליברטי, יעקב - עכאן למרכשי
ליברטי, חנינה
אלקיים - אלקאים, חיים - בן מיסא
אלקיים - אלקאים, יצחק
אלקיים - אלקאים, יעקב
אלקיים - אלקאים, שלמה
אלקיים - אלקאים, שמעיה
אלקיים - אלקאים, מסעודה
ליברטי, ימין
ליברטי, חנינה
אלקיים - אלקאים, חיים - בן מיסא
ליברטי, ימין
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אלקיים - אלקאים, מסעודה
אלקיים - אלקאים, שמעיה
אלקיים - אלקאים, שלמה
אלקיים - אלקאים, יעקב
אלקיים - אלקאים, יצחק
ליברטי, יעקב - עכאן למרכשי