חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of חתואל, מרדכי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
מרדכי
חתואל
was born
Son of
אברהם
חתואל
and
רחל
עייאש
,
Images:
First name:
מרדכי
Surname:
חתואל
Gender:
זכר
Place of birth:
תיות -מרוקו
Place of death:
מרקש - מרוקו
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
מרקש - מרוקו
Event Type:
לידה
Event place:
תיות -מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of חתואל, מרדכי
תיות -מרוקו
מרקש - מרוקו
מרקש - מרוקו
תיות -מרוקו
חתואל, אברהם
עייאש, רחל
חתואל, עישה
חתואל, חנינה
חתואל, מרדכי
עייאש, אברהם
חתואל, שמחה
חתואל, מרדכי
עייאש, אברהם
חתואל, עישה
חתואל, חנינה
חתואל, שמחה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עייאש, רחל
חתואל, אברהם