חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יאקות

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
יאקות
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
was born
Daughter of
חגי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
and
סוליקה
לוגאסי
,
Images:
First name:
יאקות
Surname:
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
Gender:
נקבה
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Place of death:
רבאט - מרוקו
Events:
Event Type:
לידה
Event place:
רבאט - מרוקו
Event Type:
פטירה
Event place:
רבאט - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יאקות
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חגי
לוגאסי, סוליקה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, זהרה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יאקות
וענונו, אליעזר
לוגאסי, שלמה אחי רבי משה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אברהם
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יאקות
לוגאסי, שלמה אחי רבי משה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, יצחק
וענונו, אליעזר
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חנה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, זהרה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, אברהם
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
לוגאסי, סוליקה
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חגי