חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בן הראש - בן הרוש ראגונס, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
יצחק
בן הראש - בן הרוש ראגונס
was born
Son of
שלום - שלם
בן הראש - בן הרוש ראגונס
,
Father of
חגי
בן הראש - בן הרוש ראגונס
,
חגי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס
,
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
בן הראש - בן הרוש ראגונס
Gender:
זכר
Place of birth:
רבאט - מרוקו
Place of death:
רבאט - מרוקו
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
רבאט - מרוקו
Event Type:
לידה
Event place:
רבאט - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בן הראש - בן הרוש ראגונס, יצחק
Father of
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
רבאט - מרוקו
בן הראש - בן הרוש ראגונס, שלום - שלם
בן הראש - בן הרוש ראגונס, יצחק
בן הראש - בן הרוש ראגונס, חגי
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חגי
בן הראש - בן הרוש ראגונס, יצחק
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
בן הראש - בן הרוש -ראגונס, חגי
בן הראש - בן הרוש ראגונס, חגי
בן הראש - בן הרוש ראגונס, שלום - שלם