חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13430 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גריידי, שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13430
Print
Share
שרה
גריידי
was born
Daughter of
זכריה יחיא
גריידי
and
מלכה
סעיד
,
Mother of
נוי
ג'יבלי
,
אוראל
ג'יבלי
,
חי - יחיא
ג'יבלי
,
,
Images:
First name:
שרה
Surname:
גריידי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גריידי, שרה
Mother of
גריידי, זכריה יחיא
סעיד, מלכה
גריידי, נורית
גריידי, בני -בנימין
גריידי, דוד
גריידי, רונן-אדיר
גריידי, יוספה
גריידי, יובל מרדכי
גריידי, שרה
ג'יבלי, אפי אפרים
ערוסי, שרה
סעיד, יוסף
סלמה שולמית
גריידי, מעודה יהודה
ג'יבלי, חי - יחיא
ג'יבלי, נוי
ג'יבלי, אוראל
גריידי, יניב
This information is based on family tree no. 13430 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ג'יבלי, חי - יחיא
ג'יבלי, אוראל
ג'יבלי, נוי
סעיד, מלכה
גריידי, זכריה יחיא
גריידי, שרה
ערוסי, שרה
סעיד, יוסף
סלמה שולמית
גריידי, מעודה יהודה
ג'יבלי, אפי אפרים
גריידי, נורית
גריידי, בני -בנימין
גריידי, דוד
גריידי, רונן-אדיר
גריידי, יוספה
גריידי, יובל מרדכי
גריידי, יניב