חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גבאי, פנחס

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
פנחס
גבאי
was born
Father of
יעקב
גבאי
,
,
Images:
First name:
פנחס
Surname:
גבאי
Gender:
זכר
Place of birth:
עיראק
Place of death:
עיראק
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
עיראק
Event Type:
לידה
Event place:
עיראק
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גבאי, פנחס
Father of
עיראק
עיראק
עיראק
עיראק
גבאי, פנחס
חניני
גבאי, יעקב
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גבאי, יעקב
גבאי, פנחס
חניני