חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of -, אסתר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
אסתר
-
was born
Mother of
בתיה
סולימן
,
פרידה
סולימאן עורפאלי
,
שחוד - שאול
סולימאן עורפאלי
,
מזל
סולימאן עורפאלי
,
אברהם
סולימאן
,
יוסף
סולימאן עורפאלי
,
,
Images:
First name:
אסתר
Surname:
-
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of -, אסתר
Mother of
-, אסתר
סולימאן עורפאלי, יהודה
סולימן, בתיה
סולימאן עורפאלי, פרידה
סולימאן עורפאלי, שחוד - שאול
סולימאן עורפאלי, מזל
סולימאן, אברהם
סולימאן עורפאלי, יוסף
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
סולימאן עורפאלי, יוסף
סולימאן, אברהם
סולימאן עורפאלי, מזל
סולימאן עורפאלי, שחוד - שאול
סולימאן עורפאלי, פרידה
סולימן, בתיה
-, אסתר
סולימאן עורפאלי, יהודה