חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דליה הילדה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
דליה הילדה
was born
Daughter of
יעקב
and
עליזה אניס
,
Mother of
מיכל
,
,
Images:
First name:
דליה הילדה
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דליה הילדה
Father of
גבאי, יעקב
עליזה אניס
רחמים, צביה
גבאי, חנה (איוון)
גבאי, יוסף (יוסי)
דליה הילדה
סעדי, יצחק
גבאי, סלמן (שלמה )
לולו פנינה
חניני
גבאי, פנחס
סעדי, מיכל
דליה הילדה
גבאי, סלמן (שלמה )
לולו פנינה
חניני
גבאי, פנחס
סעדי, יצחק
רחמים, צביה
גבאי, חנה (איוון)
גבאי, יוסף (יוסי)
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
עליזה אניס
גבאי, יעקב
סעדי, מיכל