חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of חניני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
חניני
was born
Mother of
יעקב
,
,
Images:
First name:
חניני
Gender:
נקבה
Place of death:
עיראק
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
עיראק
Cause:
פוגרום
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of חניני
Father of
עיראק
עיראק
חניני
גבאי, פנחס
גבאי, יעקב
חניני
גבאי, פנחס
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
גבאי, יעקב