חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גבאי, חנה (איוון)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
חנה (איוון)
גבאי
was born
Daughter of
יעקב
גבאי
and
עליזה אניס
,
died
on
2013
,
Images:
First name:
חנה (איוון)
Surname:
גבאי
Gender:
נקבה
Place of birth:
עיראק
Date of death:
2013
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
חולון
Event Type:
פטירה
Description:
2013
Date:
2013
Cause:
בעיה בריאותית
Event Type:
לידה
Event place:
עיראק
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גבאי, חנה (איוון)
died
on
2013
עיראק
חולון
2013
עיראק
גבאי, יעקב
עליזה אניס
רחמים, צביה
גבאי, יוסף (יוסי)
גבאי, חנה (איוון)
גבאי, סלמן (שלמה )
לולו פנינה
חניני
גבאי, פנחס
דליה הילדה
גבאי, חנה (איוון)
גבאי, סלמן (שלמה )
לולו פנינה
חניני
גבאי, פנחס
רחמים, צביה
גבאי, יוסף (יוסי)
דליה הילדה
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עליזה אניס
גבאי, יעקב