חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of קצין, שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
שרה
קצין
was born
Daughter of
פרידה
סולימאן עורפאלי
and
שאול
,
Images:
First name:
שרה
Surname:
קצין
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of קצין, שרה
סולימאן עורפאלי, פרידה
שאול
קצין, רינה - רנה
קצין, מרדכי
Katzin, Gratzia
קצין, רחל רשל
קצין, שרה
לוי, ניסים
סולימאן עורפאלי, יהודה
-, אסתר
קצין, משה
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שאול
סולימאן עורפאלי, פרידה
קצין, שרה
סולימאן עורפאלי, יהודה
-, אסתר
לוי, ניסים
קצין, רינה - רנה
קצין, מרדכי
Katzin, Gratzia
קצין, רחל רשל
קצין, משה