חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of סולימאן עורפאלי, פרידה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
פרידה
סולימאן עורפאלי
was born
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
פרידה
Surname:
סולימאן עורפאלי
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of סולימאן עורפאלי, פרידה
Mother of
סולימאן עורפאלי, יהודה
-, אסתר
סולימן, בתיה
סולימאן עורפאלי, שחוד - שאול
סולימאן עורפאלי, מזל
סולימאן, אברהם
סולימאן עורפאלי, פרידה
שאול
קצין, רינה - רנה
קצין, מרדכי
קצין, שרה
Katzin, Gratzia
קצין, רחל רשל
קצין, משה
סולימאן עורפאלי, יוסף