חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Katzaf, Ester

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13426
Print
Share
Ester
Katzaf
was born
on
1902
,
Daughter of
Zipora Feige
Korzh
and
Shloime Zalman Alter
katzap
,
Images:
First name:
Ester
Surname:
Katzaf
Gender:
נקבה
Date of birth:
1902
Place of death:
Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
Israel
Event Type:
לידה
Description:
1902
Date:
1902
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Katzaf, Ester
1902
1902
Israel
Israel
1902
Korzh, Zipora Feige
katzap, Shloime Zalman Alter
Katzaf, Shimon
Ketzeff, Zvi
ketzeff, Ze'ev
Katzaf, Ester
Korzh, Itzek
Ester
katzaf, Shimen
Reiza
ketzef, Aharon
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
katzap, Shloime Zalman Alter
Korzh, Zipora Feige
Katzaf, Ester
Korzh, Itzek
Ester
katzaf, Shimen
Reiza
Katzaf, Shimon
Ketzeff, Zvi
ketzeff, Ze'ev
ketzef, Aharon