חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Korzh, Gitel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13426
Print
Share
Gitel
Korzh
was born
on
1858
,
Daughter of
Itzek
Korzh
and
,
Images:
First name:
Gitel
Surname:
Korzh
Gender:
נקבה
Date of birth:
1858
Place of birth:
Soroki, Soroca, Moldova
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1858
Date:
1858
Event place:
Soroki, Soroca, Moldova
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Korzh, Gitel
1858
1858
Soroki, Soroca, Moldova
1858
Soroki, Soroca, Moldova
Korzh, Itzek
Ester
Korzh, khaim Gitel
Korzh, Shloime David
Korzh, Khaya
Korzh, Sura
Korzh, Zipora Feige
Korzh, Mortko
Korzh, Gitel
Korzh, Hersh
Basia Beyla
Korzh, Sheyna
Korzh, Gitel
Korzh, Hersh
Basia Beyla
Korzh, khaim Gitel
Korzh, Shloime David
Korzh, Khaya
Korzh, Sura
Korzh, Zipora Feige
Korzh, Mortko
Korzh, Sheyna
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Ester
Korzh, Itzek