חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Matia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Matia
was born
Daughter of
Ester
and
Aaron
,
Images:
First name:
Matia
Gender:
נקבה
Parents:
Brothers / Sisters:
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Matia
Ester
Aaron
Matia
Kelberman, Haya
Hena
Matia
Kelberman, Haya
Hena
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Aaron
Ester