חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Vitlem, Saar

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Saar
Vitlem
was born
Father of
Ema
Vitlem
,
Ilay
Vitlem
,
,
Images:
First name:
Saar
Surname:
Vitlem
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Vitlem, Saar
Father of
Vitlem, Saar
Vitlem, Ema
Vitlem, Ilay
Volansky, Maya
Vitlem, Saar
Volansky, Maya
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Vitlem, Ilay
Vitlem, Ema