חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kelberman, Eliahu Eli

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12566
Print
Share
Eliahu Eli
Kelberman
was born
Son of
Menashe
Kelberman
and
Roize (Shoshana) Batia
Szneiderman
,
Father of
Zehava
Kelberman
,
Varda
Kelberman
,
,
Images:
First name:
Eliahu Eli
Surname:
Kelberman
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kelberman, Eliahu Eli
Father of
Kelberman, Menashe
Szneiderman, Roize (Shoshana) Batia
Kelberman, Chana
Kelberman, Itzhak
Kelberman, Avraham
Kelberman, Zhenya Yafa
Kelberman, Masha
Kelberman, Natan
Kelberman, Eliahu Eli
Shoshana
Szneiderman, Moshe
Dwora
Kelberman, Moishe
Shindel
Kelberman, Zehava
Kelberman, Varda
Kelberman, Eliahu Eli
Szneiderman, Moshe
Dwora
Kelberman, Moishe
Shindel
Shoshana
Kelberman, Chana
Kelberman, Itzhak
Kelberman, Avraham
Kelberman, Zhenya Yafa
Kelberman, Masha
Kelberman, Natan
This information is based on family tree no. 12566 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Kelberman, Varda
Kelberman, Zehava
Szneiderman, Roize (Shoshana) Batia
Kelberman, Menashe